ΔΟΜΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

Η σημασία της διατροφής των ιχθύων και των ιχθυοτροφών στη μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια.

Παγκόσμια και ελληνική παραγωγή ιχθυοτροφών

Σύγχρονες τάσεις στον καταρτισμό σιτηρεσίων και την τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών.

Διατροφικές απαιτήσεις εκτρεφόμενων μεσογειακών ιχθύων. Εφαρμοσμένη διατροφή των μεσογειακών ειδών ιχθύων

Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και αρχές διατήρησης τους.

Ρόλος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Εφαρμοσμένη διατροφή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΧΘΥΩΝ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

Διαχείριση ζώων με σκοπό την εξασφάλιση υγιούς πληθυσμού.

Βελτιστοποίηση της υγείας και της ανοσία μέσω σωστών διαχειριστικών πρακτικών

. Διαχείριση παθογόνων με σκοπό την αποφυγή, περιορισμό και απομάκρυνση τους.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση, οργάνωση προσωπικού και καθοδήγηση επισκεπτών με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών.

Ασθένειες ιχθύων που οφείλονται σε βακτήρια, παράσιτα, μύκητες και ιούς.

Γενικές αρχές πρόληψης και θεραπείας ιχθύων.

Μέθοδοι θεραπευτικής αγωγής.


ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εκτροφή υδρόβιων ζωικών οργανισμών σε επίπεδο Μεσογείου.

Εισαγωγή νέων ειδών.

. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εντατική Υδατοκαλλιέργεια και καινοτόμα συστήματα παραγωγής - Βελτιστοποίηση της παραγωγής. Αειφορική διάσταση των Υδατοκαλλιεργειών-στρατηγική για την ανάπτυξη του κλάδου σε εθνικό/διεθνές επίπεδο.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα Υδατοκαλλιεργειών.

Διαχείριση παραγωγής και ανθρωπίνου δυναμικού σε μονάδες εντατικής εκτροφής ιχθύων (ΙΧΣ και μονάδες πάχυνσης).

Προβλήματα και προοπτικές.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ


ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

         Προστασία-Ευζωία Ιχθύων
  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

       Υγιεινής και Συντήρησης Ιχθυηρών
  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου ΠεριβάλλοντοςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
Gallery