ΔΟΜΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

Η σημασία της διατροφής των ιχθύων και των ιχθυοτροφών στη μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια.

Παγκόσμια και ελληνική παραγωγή ιχθυοτροφών

Σύγχρονες τάσεις στον καταρτισμό σιτηρεσίων και την τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών.

Διατροφικές απαιτήσεις εκτρεφόμενων μεσογειακών ιχθύων. Εφαρμοσμένη διατροφή των μεσογειακών ειδών ιχθύων

Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών και αρχές διατήρησης τους.

Ρόλος των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Εφαρμοσμένη διατροφή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΧΘΥΩΝ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

Διαχείριση ζώων με σκοπό την εξασφάλιση υγιούς πληθυσμού.

Βελτιστοποίηση της υγείας και της ανοσία μέσω σωστών διαχειριστικών πρακτικών

. Διαχείριση παθογόνων με σκοπό την αποφυγή, περιορισμό και απομάκρυνση τους.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση, οργάνωση προσωπικού και καθοδήγηση επισκεπτών με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών.

Ασθένειες ιχθύων που οφείλονται σε βακτήρια, παράσιτα, μύκητες και ιούς.

Γενικές αρχές πρόληψης και θεραπείας ιχθύων.

Μέθοδοι θεραπευτικής αγωγής.


ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Πιστωτικές μονάδες ECTS 6

ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εκτροφή υδρόβιων ζωικών οργανισμών σε επίπεδο Μεσογείου.

Εισαγωγή νέων ειδών.

. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εντατική Υδατοκαλλιέργεια και καινοτόμα συστήματα παραγωγής - Βελτιστοποίηση της παραγωγής. Αειφορική διάσταση των Υδατοκαλλιεργειών-στρατηγική για την ανάπτυξη του κλάδου σε εθνικό/διεθνές επίπεδο.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα Υδατοκαλλιεργειών.

Διαχείριση παραγωγής και ανθρωπίνου δυναμικού σε μονάδες εντατικής εκτροφής ιχθύων (ΙΧΣ και μονάδες πάχυνσης).

Προβλήματα και προοπτικές.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ


ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΡ.

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου ΠεριβάλλοντοςΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου ΠεριβάλλοντοςΜΕΝΤΕ ΕΛΕΝΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου ΠεριβάλλοντοςΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου ΠεριβάλλοντοςΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
Gallery