Σκοπός Π.Μ.Σ

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών είναι οι ακόλουθοι

Η παροχή γνώσεων στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήμης όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο

1
2

Η ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών, μεθοδολογιών, μεθόδων,καθώς και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον

Η δημιουργία ικανών επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

3
4

Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής
των αιτήσεων για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για
το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο:

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ


H ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
εως
0
μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες
εως
0
Υπότροφος του Ι.Κ.Υ
εως
0
Αλλοδαπός Υπότροφος του Ελληνικόυ Κράτους
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ
0
ευρω

Μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σας παρουσιάζουμε ενα σύντομο βίντεο με αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλιας