Γνώρισε την ομάδα

Παναγιώτα Παναγιωτάκη

Καθηγήτρια

Υδατοκαλλιέργειες

Γιάννης Καραπαναγιωτίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών

Έλενα Γκολομάζου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Προστασία - Ευζωία Ιχθύων

Γιάννης Μποζιάρης

Καθηγητής

Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών